Hier heeft u inzage in het Meerjarenperspectief Investeringen (MPI) najaar 2023 van de gemeente. In het MPI wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de investeringen waar de raad geld voor beschikbaar heeft gesteld.