Op de volgende pagina’s vindt u de volgende bijlagen:

Bijlage 1: Overzicht nog te autoriseren kredieten
In dit overzicht staan voorgestelde investeringen waarvan de autorisatie door de raad nog moet plaatsvinden. De investeringen worden per programma en verdeeld in economisch en maatschappelijk nut weergegeven.

Bijlage 2: Actualisatie van de investeringen
Alle investeringskredieten zijn kritisch beoordeeld op hun uitputting. Als gevolg daarvan worden verschillende kredieten verlaagd en/of verschoven. In deze bijlage vindt u een overzicht van de kredieten die zijn aangepast inclusief de aanpassingen.

Bijlage 3: Totaal Investeringsplan 2023-2027
Dit is een lijst van alle investeringen inclusief die van € 2 miljoen en hoger. De investeringen worden per programma weergegeven en verdeeld in economisch en maatschappelijk nut weergegeven.

Bijlage 4: Stelpost indexatie investeringen

In deze bijlage is de verhoging per jaarschijf weergegeven van de kredieten ten laste van de stelpost indexatie investeringen.