In de volgende paragrafen worden de grootste investeringen toegelicht. Per investering zijn de kerngegevens toegelicht als: algemene informatie, projectomschrijving, actuele ontwikkelingen, kansen en risico’s, eventuele beslispunten en de financiële gegevens.

Lijst grote projecten

In onderstaande lijst zijn de investeringen van € 2,0 miljoen en hoger opgenomen die in de volgende paragrafen afzonderlijk worden toegelicht. Voor de volledigheid zijn ook de totalen van de in het investeringsplan opgenomen bedragen weergegeven.

Tabel 4 

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)

Totaal investering

Dorpshuis en dorpsplein Zwanenburg

13.290

Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius

4.500

Groene AS

8.493

Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP)

6.579

Hoofdvaart College en De Linie(IHP)

31.469

Basisschool de Kameleon (IHP)

8.066

Juliana van Stolberg school (IHP)

6.672

Tijdelijke huisvesting (IHP)

15.670

Verhuizing Bibliotheek NV

3.770

PARK21

44.003

Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp

3.730

Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200

3.327

Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200)

3.635

Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein

5.340

HOV - Westtangent

3.246

Vervanging Sloterbrug

9.876

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)

45.705

Doorfietsroute De Hoek

6.200

Hoofddorp-Noord AM Locatie

5.043

Pand Etta Palmstraat

3.351

Ringdijk- en Ringvaart

6.105

Gemeentehuis

70.000

Stadspark

5.134

Sporthal Lincolnpark

11.006

Vernieuwing Openbare Ruimte 2020

16.749

Vernieuwing Openbare Ruimte 2021

22.784

Vernieuwing Openbare Ruimte 2022

22.149

Vernieuwing Openbare Ruimte 2023

19.662

GRP 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030

30.278

Wijkvernieuwing Welgelegen

11.145

Spoorzicht Noord

2.500

Werkplekapparatuur en laptops

4.200

Totaal

453.678