Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten

De investeringen worden per programma vermeld en verdeeld in economisch (E) en maatschappelijk (M) nut weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

afschr. termijn

2024

2025

2026

2027

Maatschappelijke ontwikkeling

Uitbreidingsinvesteringen

ZW Zwanenburg Oost Zwaan

E

8.784

276

703

1

7.366

440

40

0

14

14

161

NV Linquenda renovatie

E

313

193

120

20

0

0

0

4

Antonuis, Mozaiek en de Boog

E

19.839

1.671

1

18.167

40

0

0

33

33

HFD NO Dik Trom

E

6.356

294

508

2

5.235

318

40

0

10

10

115

HFD NO Dik Trom

E

1.800

144

1

1.565

90

40

0

3

3

34

HFD NO Klimop

E

15.468

15.468

40

0

0

0

0

HFD Toolenburg Nassaupark

E

10.912

10

872

549

9.483

-2

40

17

28

218

491

HFD Nassaupark grond

E

545

545

0

0

11

11

11

ZW Zwanebloem

E

2.427

12

195

1

2.098

121

20

0

4

4

46

Lisserbroek nieuwbouw alle scholen

E

1.754

1.079

675

40

0

0

0

22

Lisserbroek nieuwbouw grond

E

701

701

0

0

0

0

14

HFD PI De Ster

E

5.300

424

4.611

265

40

0

0

8

101

HFD GVV Wereldwijs

E

336

206

1

129

40

0

0

4

4

HFD PAX Caleidoscoop

E

2.048

2.048

40

0

0

0

0

HFD Overbos Bosbouwers

E

375

231

144

40

0

0

0

5

De Bosrank renovatie

E

1.929

1.929

40

0

0

0

0

De Regenboog renovatie

E

1.962

1.962

40

0

0

0

0

Scholen Cruquius

E

13.774

13.774

40

0

0

0

0

Post van Kraaienhof grond

E

701

701

0

0

0

0

0

Renovatie Het Palet

E

387

238

149

20

0

0

0

5

Montessorischool renovatie

E

3.188

3.188

20

0

0

0

0

BHD Plesmanschool

E

3.297

5

3.292

40

0

0

0

0

De Regenboog uitbreiding

E

737

737

40

0

33

32

32

Westwijs nieuwbouw

E

6.053

485

1

5.264

303

40

0

10

10

115

Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting

108.985

597

872

3.865

11.789

28.582

63.283

17

113

347

1.193

NVP Pionier Bovenwijks

E

2.300

2.300

20

0

0

0

161

NVP Pionier Bovenwijks ink Rijk

E

-1.150

-1.150

20

0

0

0

-81

NVP Pionier Bovenwijks Resv. DAL RIH

E

-1.150

-1.150

Tijdelijke huisvesting scholen

E

9.493

0

9.493

10

0

1.139

1.120

1.101

Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting

9.493

0

9.493

0

0

0

0

1.139

1.120

1.181

Binnensport 2 zaaldelen

E

2.104

2.104

40

0

0

95

94

Totaal 5.2 Sportaccommodaties

2.104

0

0

2.104

0

0

0

0

95

94

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

afschr. termijn

2024

2025

2026

2027

Maatschappelijke ontwikkeling

Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek

M

1.721

1.721

50

0

68

68

67

Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek Dekking Prov.

M

-516

-516

50

0

-20

-20

-20

Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek DAL resrv

M

-1.205

-1.205

Groene Carre HFD-Noord

M

2.100

2.100

50

0

84

83

82

Groene Carre HFD-Noord Dekking Prov.

M

-630

-630

50

0

-26

-25

-25

Groene Carre HFD-Noord DAL resv

M

-1.470

-1.470

Groenzone Zwanenburg west

M

600

600

50

0

24

24

24

Groenzone Zwanenburg west Dekking Prov.

M

-180

-180

50

0

-8

-8

-7

Groenzone Zwanenburg west DAL resrv

M

-420

-420

Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

0

0

0

0

0

0

0

122

122

121

Totaal uitbreidingsinvesteringen

120.581

597

872

13.358

13.893

28.582

63.283

17

1.374

1.684

2.589

Totaal Maatschappelijke ontwikkeling

120.581

597

872

13.358

13.893

28.582

63.283

17

1.374

1.684

2.589

Mobiliteit

Uitbreidingsinvesteringen

BHD Sloterbrug - Algemeen

E

6.378

6.377

1

20

0

0

0

128

BHD Sloterbrug - krediet Deltaplan

E

3.500

1.086

102

250

250

-923

2.735

20

2

7

12

-6

BHD Sloterbrug - Dekking Gem. Adam +VRA

E

-6.400

-143

-50

-125

-125

-4.589

-1.368

20

-1

-3

-6

-98

BHD Sloterbrug - Resv. DAL RIH

E

-3.100

-3.100

Totaal 2.1 Verkeer en vervoer

378

943

52

125

125

865

-1.732

60

1

4

6

24

Totaal uitbreidingsinvesteringen

378

943

52

125

125

865

-1.732

60

1

4

6

24

Totaal Mobiliteit

378

943

52

125

125

865

-1.732

60

1

4

6

24

Kwaliteit fysieke omgeving

Uitbreidingsinvesteringen

VOR 2024 Investering

M

2.459

2.459

20

0

172

170

167

VOR 2024 Investering

M

2.459

2.459

20

0

0

172

170

VOR 2024 Verhardingen

M

2.459

2.459

20

0

0

0

172

VOR 2025 Investering

M

4.918

4.918

20

0

0

344

339

VOR 2025 Investering

M

4.918

4.918

20

0

0

0

344

VOR 2025 Investering

M

4.918

4.918

20

0

0

0

0

VOR 2026-1 Investering

M

4.918

4.918

20

0

0

0

344

VOR 2026-2 Investering

M

4.918

4.918

20

0

0

0

0

VOR 2027 Investering

M

4.918

4.918

20

0

0

0

0

Welgelegen drainage/riool/duik

M

4.269

2.559

1.710

60

0

0

51

156

Welgelegen Verhardingen

M

4.748

2.754

1.994

20

0

0

55

332

Welgelegen groen bomen

M

924

0

924

50

0

0

0

36

Welgelegen klimaatadaptatie

M

660

300

360

25

0

0

6

39

Welgelegen klimaatadaptatie Dekking Rijk

M

-660

-660

25

0

0

0

-39

Welgelegen Openb.Verlichting

M

355

206

149

55

0

0

4

13

Welgelegen Duurz. Veilige Inr.

M

189

110

79

25

0

0

2

12

Welgelegen klimaatadaptatie Dekking VRA

M

-58

-58

25

0

0

0

-3

BHD Doortrekken S106

M

10.310

250

350

2.000

7.500

210

20

5

12

52

202

BHD Doortrekken S106 Dekking VRA

M

-4.360

-4.360

20

0

0

0

-305

BHD Doortrekken S106 Gem Adam

M

-4.826

-2.000

-2.826

20

0

0

-40

-338

Totaal 2.1 Verkeer en vervoer

48.438

250

2.809

13.306

17.108

14.965

5

184

816

1.641

Totaal uitbreidingsinvesteringen

48.438

250

2.809

13.306

17.108

14.965

5

184

816

1.641

Totaal Kwaliteit fysieke omgeving

48.438

250

2.809

13.306

17.108

14.965

5

184

816

1.641

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

afschr. termijn

2024

2025

2026

2027

Overzicht overhead

Informatievoorziening en automatisering

ICT Nieuw Gemeentehuis

E

1.000

1.000

5

0

0

220

216

ICT Raad- en Heijezaal

E

315

315

5

0

0

69

68

De nieuwe werkplek 2024

E

125

125

5

0

28

27

27

De nieuwe werkplek 2024

E

590

590

5

0

0

0

130

0.4 Overhead ICT

2.030

0

0

125

1.315

590

0

20

0

28

316

441

Facilitaire zaken en huisvesting

Nieuwe raadhuis voorb.

E

16.142

3.690

2.104

1

5.900

3.289

1.157

40

42

42

160

226

Inrichting Raadhuis voorb

E

17

17

40

0

0

0

0

Nieuwe raadhuis

E

50.906

0

-626

4.710

17.770

20.241

8.811

160

-12

82

438

843

0.4 Overhead FM Raadhuis

67.065

3.707

1.478

4.711

23.670

23.530

9.968

30

124

598

1.069

FM Inrichting Gemeentehuis

E

100

100

10

0

0

0

12

FM Inrichting buitenlocaties

E

100

100

10

0

0

0

12

0.4 Overhead FM

200

0

0

0

0

200

0

0

0

0

24

Totaal routine- en vervangingsinvesteringen

69.295

3.707

1.478

4.836

24.985

24.320

9.968

30

152

914

1.534

Totaal Overzicht overhead

69.295

3.707

1.478

4.836

24.985

24.320

9.968

30

152

914

1.534

Totaal Investeringsplan

238.692

5.247

2.652

21.128

52.309

70.875

86.484

53

1.714

3.420

5.788