Bijlage 2: Actualisatie investeringen

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

Maatschappelijke ontwikkeling

Dorpshuis Rijsenhout

-264

-264

0

0

0

-528

Oude Raadhuis (horeca)

-78

78

0

0

0

0

VOR 2021 Sportvelden

-110

0

0

0

0

-110

VOR 2022 Sportvelden

0

0

0

0

0

0

Verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep

-40

190

0

-150

0

0

Actualisatie IHP

-678

-1.198

-7.230

-10.741

-5.537

-25.384

Actualisatie IHP (geautoriseerde kredieten)

-13.622

9.033

-1.215

5.470

334

0

Groene As

-709

709

0

0

0

0

Sporthal Lincolnpark

-100

-2.400

2.500

0

0

0

Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum de Cruquius

-1.049

1.049

0

0

0

0

Aanleg drie bovenplanse groenprojecten

-300

300

0

0

0

0

Aanleg Bos bij Abbenes

-540

540

0

0

0

0

PARK21 - grond

0

0

0

0

0

0

PARK21

-6.088

1.801

3.433

854

0

0

Totaal Maatschappelijke ontwikkeling

-23.578

9.837

-2.512

-4.567

-5.203

-26.023

Mobiliteit

Deltaplan Bereikbaarheid

0

0

0

0

0

0

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit

-2.765

590

575

1.600

0

0

Pontverbinding Rijsenhout Aalsmeer

-125

125

0

0

0

0

Fasering Uitvoeringsprogramma Mobiliteit

-5.845

15

5.830

0

0

0

HOV Westtangent (Oude Haagsebrug)

-25

25

0

0

0

0

Sloterbrug

-150

0

0

150

0

0

HOV SOOMR

-349

-850

400

400

399

0

Nieuwe Bennebroekerweg

-215

215

0

0

0

0

Kochstraat - Onneslaan

-530

530

0

0

0

0

Rijnlanderweg

-666

666

0

0

0

0

S106

-300

300

0

0

0

0

Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp - UPM

0

0

0

0

0

0

Totaal Mobiliteit

-10.971

1.616

6.805

2.150

399

0

Ruimtelijke ontwikkelingen

Ringdijk en Ringvaart

-120

120

0

0

0

0

Stadspark

-252

252

0

0

0

0

Badhoevedorp voorzieningengebied

40

-40

0

0

0

0

Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen

-332

332

0

0

0

0

Wonen

Etta Palmstraat

-89

89

0

0

0

0

Totaal Wonen

-89

89

0

0

0

0

Kwaliteit fysieke omgeving

VOR2022 Openbare Verlichting

0

0

0

0

0

0

Graan voor Visch fase 1

-300

0

300

0

0

0

VOR 2022

-633

93

540

0

0

0

VOR 2020

-287

0

52

0

0

-235

VOR 2021

-300

-392

0

0

0

-692

VOR 2023

27

451

-578

0

0

-100

VOR2023 Groen

-581

526

55

0

0

0

Afkoppelingsprogramma Spaarndam

-200

200

0

0

0

0

Verv. riolering Oranje Nassaustraat en sanering Zichtweg

-152

54

98

0

0

0

VOR 2023 Bennebroekerweg over de N205

0

0

0

0

0

0

Welgelegen Groen bomen

0

0

-536

536

0

0

Bijdrage snelfietsroute De Hoek

-300

300

0

0

0

0

Totaal Kwaliteit fysieke omgeving

-2.725

1.232

-69

536

0

-1.027

Economische zaken

Aankoop Rijstvogelstraat 102, 104, 108 en 110

0

0

0

0

0

0

Spoorzicht Noord

-2.085

2.085

0

0

0

0

Totaal Economische zaken

-2.085

2.085

0

0

0

0

Overzicht overhead

Servicecentra Halfweg en Nieuw-Vennep

-234

234

0

0

0

0

Doorschuiven investeringskredieten Info+

-3.447

3.447

0

0

0

0

Totaal Overzicht overhead

-3.681

3.681

0

0

0

0

Totaal Investeringsplan

-43.462

18.873

4.224

-1.881

-4.804

-27.050