Bijlage 3: Investeringsplan 2023 - 2027

De investeringen worden per programma vermeld en verdeeld in economisch (E) en maatschappelijk (M) nut weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

afschr. termijn

2024

2025

2026

2027

Maatschappelijke ontwikkeling

Uitbreidingsinvesteringen

Dorpshart Rijsenhout

E

21

21

10

2

2

2

2

ZWB HvZ Dorpshuis

E

170

170

40

7

7

7

7

ZWB HvZ Dorpshuis subsidies SLS

E

-2.769

-2.769

40

-124

-123

-122

-120

Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-2.578

0

-2.599

0

0

0

0

-115

-114

-113

-111

HP12 Rietveldschool verv. nieuwbouw

E

674

674

40

30

30

30

29

ZW Zwanenburg West

E

4.906

947

783

2.029

1.147

40

16

56

202

200

ZW Kameleon Uitbreiding

E

3.145

479

1.929

737

40

10

48

142

140

ZW Zwanenburg Oost

E

8.784

276

703

1

7.366

440

40

0

14

14

161

NV Linquenda

E

313

193

120

20

0

0

0

4

Antonuis, Mozaiek en de Boog

E

19.839

1.671

1

18.167

40

0

0

33

33

HFD NO Dik Trom

E

6.356

294

508

2

5.235

318

40

0

10

10

115

HFD NO Dik Trom

E

1.800

144

1

1.565

90

40

0

3

3

34

HFD NO Klimop

E

15.468

15.468

40

0

0

0

0

HFD NO J. v. Stolberg

E

6.672

252

195

2.802

3.424

40

4

60

295

292

HFD Toolenburg Nassaupark

E

10.912

10

872

549

9.483

-2

40

17

28

218

491

HFD Nassaupark grond

E

545

545

0

0

11

11

11

ZW Zwanebloem

E

2.427

12

195

1

2.098

121

20

0

4

4

46

Scholen Lisserbroek

E

1.754

1.079

675

40

0

0

0

22

Grond scholen Lisserbroek

E

701

701

0

0

0

0

14

HFD PI De Ster

E

5.300

424

4.611

265

40

0

0

8

101

HFD VO De Linie

E

26.754

1.354

9.110

16.290

40

182

1.177

1.164

1.150

HFD VO De Linie

E

3.096

2.052

1.044

40

41

139

137

136

Hoofdvaart De Linie grond

E

1.482

1.482

0

30

30

30

30

Hoofdvaart-Linie overige kosten

E

140

140

40

7

7

7

7

HFD Lincolnpark Sporthal

E

10.553

122

-353

5.278

5.506

40

-7

98

473

467

HFD Lincolnpark Sporthal grond

E

454

454

0

9

9

9

9

HFD Lincolnpark Sporthal Resv. DAL

-700

-700

HFD GVV Wereldwijs

E

336

206

1

129

40

0

0

4

4

HFD PAX Caleidoscoop

E

2.048

2.048

40

0

0

0

0

HFD Overbos Bosbouwers

E

375

231

144

40

0

0

0

5

De Bosrank renovatie

E

1.929

1.929

40

0

0

0

0

De Regenboog renovatie

E

1.962

1.962

40

0

0

0

0

Scholen Cruquius

E

13.774

13.774

40

0

0

0

0

Post van Kraaienhof grond

E

701

701

0

0

0

0

0

Renovatie Het Palet

E

387

238

149

20

0

0

0

5

Adolbertusschool uitbreiding

E

541

42

472

27

20

9

37

36

36

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

afschr. termijn

2024

2025

2026

2027

Maatschappelijke ontwikkeling

Montessorischool renovatie

E

3.188

3.188

20

0

0

0

0

BHD Plesmanschool

E

3.297

5

3.292

40

0

0

0

0

De Regenboog uitbreiding

E

737

737

40

0

33

32

32

Westwijs nieuwbouw

E

6.053

485

1

5.264

303

40

0

10

10

115

HW Halfweg

E

6.674

115

49

371

1

5.804

334

40

1

8

8

125

Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting

173.376

3.429

16.409

33.635

21.902

34.384

63.617

349

1.812

2.880

3.814

accupack tijd.hv.v.d.Berghlaan

E

104

104

8

15

15

15

14

NVP Pionier Bovenwijks

E

2.300

2.300

20

0

0

0

161

NVP Pionier Bovenwijks ink Rijk

E

-1.150

-1.150

20

0

0

0

-81

NVP Pionier Bovenwijks Resv. DAL RIH

E

-1.150

-1.150

Tijdelijke huisvesting scholen

E

191

191

10

23

22

22

22

Tijdelijke huisvesting scholen

E

2.907

1.457

1.450

10

29

349

343

338

Tijdelijke huisvesting scholen

E

9.493

0

9.493

10

0

1.139

1.120

1.101

Tijdelijke onderw.huisv nieuwk

E

1.000

1.000

10

120

118

116

114

Tijdelijke onderw.huisv nieuwk kap.overd

E

-928

-928

20

-65

-64

-63

-62

Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting

12.767

1.824

10.943

0

0

0

122

1.579

1.553

1.607

Cultuurgebouw Klimaatinstall.

E

644

576

30

38

20

1

33

33

32

Oude Raadhuis (horeca)

E

102

24

78

20

0

7

6

6

NVP Pier K park.terrein - Alg.

E

92

24

68

40

3

3

3

3

NVP Pier K park.terrein - Uitv

E

1.194

380

814

40

8

54

53

53

Totaal 5.3 Cultuurpresentie,-productie en-participatie

2.032

624

478

930

0

0

0

120

12

97

95

94

Kunstgrasveld SV Hoofddorp

E

562

562

10

0

67

66

65

Binnensport 2 zaaldelen

E

2.104

2.104

40

0

0

95

94

Totaal 5.2 Sportaccommodaties

2.666

0

562

2.104

0

0

0

67

161

159

Cruquius museum kapt.overd

E

2.300

2.300

40

0

103

102

101

Renovatie Fort Aalsmeer

E

351

351

20

25

25

24

24

Renovatie Fort Aalsmeer Dekking Noord holland

E

-364

-364

20

0

-25

-25

-25

Totaal 5.5 Musea

2.286

351

1.936

0

0

0

25

103

101

100

Verhuizing Bibliotheek NV

E

3.769

60

190

1

3.518

40

1

5

5

169

Totaal 5.6 Media

3.769

60

190

1

3.518

0

1

5

5

169

Aanleg Bos bij Abbenes

M

610

70

540

50

1

24

24

24

Aanleg Bos bij Abbenes Resv. DAL

M

-610

-610

0

Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek

M

1.721

1.721

50

0

68

68

67

Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek Dekking Prov.

M

-516

-516

50

0

-20

-20

-20

Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek Resv. DAL

M

-1.205

-1.205

Groene Carre HFD-Noord

M

2.100

2.100

50

0

84

83

82

Groene Carre HFD-Noord Dekking Prov.

M

-630

-630

50

0

-26

-25

-25

Groene Carre HFD-Noord DAL resv

M

-1.470

-1.470

Groenzone Zwanenburg west

M

600

600

50

0

24

24

24

Groenzone Zwanenburg west Dekking Prov.

M

-180

-180

50

0

-8

-8

-7

Groenzone Zwanenburg west Resv. DAL

M

-420

-420

Herstel beschoeiing Ringvaart

E

359

359

20

0

0

0

0

MB.Ringdijk en Ringvaart en vervolg Badhoevedorp

M

1.000

200

800

20

4

70

69

68

Vervangen materieel onderhoud

M

140

140

8

0

21

20

20

HMR Ringdijk/vaart-Algemeen

M

755

450

305

20

9

53

52

52

HMR Ringdijk/vaart-Algemeen dekking

M

-187

-62

-125

20

-1

-13

-13

-12

Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

2.067

359

658

1.050

0

0

0

13

277

274

273

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

afschr. termijn

2024

2025

2026

2027

Maatschappelijke ontwikkeling

BHD Groene As+grond

M

1.100

1.100

0

0

0

0

0

BHD Groene As

M

7.393

965

850

1.226

2.079

1.559

714

598

1.777

1.290

715

BHD Groene As Dekking Rijkswaterstaat

M

-335

-335

0

-7

-7

-7

BHD Groene As Resv Mainport & Groen

M

-6.554

-965

-789

-597

-2.000

-1.500

-703

-597

-1.756

-1.270

-689

Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

1.604

1.100

61

294

79

59

11

1

14

13

19

Totaal uitbreidingsinvesteringen

197.989

5.533

17.242

49.539

24.086

37.961

63.628

408

3.840

4.969

6.124

Totaal Maatschappelijke ontwikkeling

197.989

5.533

17.242

49.539

24.086

37.961

63.628

408

3.840

4.969

6.124

Mobiliteit

Uitbreidingsinvesteringen

HFD Warmte- en koude opslag

E

150

150

0

3

3

3

3

Totaal 2.2 Parkeren

150

0

150

0

0

0

0

40

3

3

3

3

Deltaplan Bereikb.Alg.Vakd.OR

M

47

47

30

3

3

3

3

Deltaplan Bereikb.Alg.Vakd.OR Resv. DAL RIH

M

-223

-223

Proj.Deltapl.RED uren niet RED

M

59

59

30

3

3

3

3

Proj.Deltapl.RED Resv DAL RIH

M

-130

-130

HFD Nieuwe Bennebroekerweg

M

11.553

358

1.124

8.636

800

635

30

22

195

211

609

HFD Nieuwe Bennebroekerweg Rerv DAL RIH

M

-9.240

0

-8.440

-800

HFD Nieuwe Bennebroekerweg bijdrage Verv.reg A'dam

M

-466

-333

-132

30

-7

-25

-25

-25

HFD Nieuwe Bennebr weg bijdrage Prov NH

M

-1.216

-251

-662

-304

30

-13

-60

-59

-59

RIH spieringw.N201

M

300

100

200

20

2

21

21

20

RIH spieringw.N201 Resv DAL RIH

M

-300

-300

0

RIH Maatrgln uit VSP

M

200

30

170

20

1

14

14

14

RIH Maatrgln uit VSP Resv. DAL RIH

M

-200

-200

0

DHK Snelfietspad De Hoek-A4

M

5.670

232

1.000

4.138

300

20

20

103

392

386

DHK Snelfietspad De Hoek-A4

M

531

530

1

20

27

26

26

25

DHK Snelfietspad De Hoek-A4 Resv DAL RIH

M

-1.000

-1.000

DHK Snelfietspad De Hoek-A4 Resv DAL grond en B&O

M

-175

-175

GHK Snelfietspad De Hoek dekking  Verv.regio Adam

M

-2.840

-2.131

-709

30

-43

-152

-150

-148

HOV SchipholOost OudeMeer Rijk

M

1.300

21

30

50

400

400

399

10

1

2

10

18

HOV SchipholOost OudeMeer Rijk Resv DAL RIH

M

-1.300

0

-1.300

Uitvoeringsprogr. Mobiliteit

M

353

202

151

20

21

21

20

20

Uitvoeringsprogr. Mobiliteit

M

4.000

4.000

20

0

280

276

272

Uitvoeringsprogr. Mobiliteit

M

4.000

4.000

20

0

0

280

276

Uitvoeringsprogr. Mobiliteit

M

4.000

4.000

20

0

0

0

280

BHD Herinr.Kochstr/K.Onneslaan

M

800

75

50

675

10

1

94

93

91

Afwaarderen Schipholweg BHD

M

959

719

240

20

53

52

51

50

Afwaarderen Schipholweg BHD Resv DAL

M

-240

-240

20

Afwaarderen Schipholweg BHD

M

-86

-85

-1

20

0

0

0

0

BHD Doortrekken S106

M

625

1

200

424

20

4

43

43

42

MB.Fietsverbindingen ontwikkellocaties

M

105

0

105

20

0

7

7

7

MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2021

M

50

1

49

20

3

3

3

3

MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2022

M

50

50

20

0

4

4

4

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

afschr. termijn

2024

2025

2026

2027

Mobiliteit

MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2023

M

100

100

20

0

7

7

7

MB Aanp. kp Rijnl.weg/Bennebr.weg

M

565

515

50

20

0

29

28

28

MB.HOVASZ

M

125

125

20

8

8

8

8

MB HOVASZ Kapitaaloverdr.Provincie

M

-277

-277

20

-20

-19

-19

-19

MB.Toegankelijke bushaltes

M

100

100

20

7

7

7

7

MB.Verkeersmonitoring

M

45

0

3

42

20

0

3

3

3

MB Werk met werk 50km. obv N.S.I.

M

1.338

6

1

1.331

20

0

0

94

92

MB Kleine verkeersveiligh.maatr22

M

200

60

140

20

13

13

12

12

MB Kleine verkeersveiligh.maatr23

M

200

200

20

14

14

14

13

MB.P+R Nieuw Vennep

M

1.800

300

1.500

20

6

126

124

122

Verkeersveiligh.Zwaansh/Beinsd

M

400

7

393

20

0

28

28

27

Kruiswegcorridor 2040

M

250

0

250

20

0

18

18

17

Fietsparkeren bij R-net

M

50

0

50

20

0

4

4

4

Aalsmeerderweg / Beachavenue

M

313

16

297

0

0

0

0

20

22

22

22

21

Aalsmeerderweg Beachavenue Resv. DAL RIH

M

-241

-241

Werk met werk 30km inricht.'22

M

750

150

300

300

20

3

9

53

52

Werk met werk 30km inricht.'23

M

800

800

20

0

0

0

56

Kleine verkeersveiligh.maatr21

M

421

391

30

20

22

21

21

20

reserve dekking DAL RIH

M

-321

-321

Beleidsmat.aanp.best.infra '22

M

700

175

250

275

20

4

9

49

48

Beleidsmat.aanp.best.infra '23

M

800

800

20

0

0

0

56

HOV Bosrandweg Fokkerweg

M

40

40

20

0

3

3

3

Kleine parkeermaatregelen 2022

M

75

17

58

20

5

5

5

5

Kleine parkeermaatregelen 2023

M

75

75

20

6

5

5

5

HMR Rijnlanderweg

M

1.050

199

60

791

20

1

70

69

68

HMR Rijnlanderweg Resv DAL Schaalspr

M

-1.050

-1.050

UPM klein Schaalsprong '23

M

50

50

20

0

0

4

4

UPM klein Schaalsprong '23

M

50

50

20

0

0

4

4

UPM klein Schaalsprong '23 Resv Dal Schaalspr.

M

-100

-100

Dekking DAL Schaalsprog

M

-50

-50

Aansl.A4-oost incl.rotonde T.

M

2.925

25

2.900

20

146

-3

201

198

Aansl A4-oost incl. rotonde T. Resv DAL Schaalspr.

M

-2.925

-2.925

Fietsonderdoorg.N201 Cruq.brug

M

223

13

210

20

0

15

15

15

Fietsonderdoorg.N201 Cruq.brug Resv. DAL Schaalspr.

M

-230

-230

HOV Noordwijk-Schiphol

M

236

188

48

20

13

13

12

12

HOV Noordwijk-Schiphol Resv. DAL Schaalspr.

M

-250

-250

HOV Noordwijk-Schiphol

M

200

95

105

20

2

14

14

14

HOV Noordwijk-Schiphol Resv.DAL RIH

M

-200

-200

UPM RIH 2024

M

75

75

20

0

6

5

5

UPM RIH 2024 DAL Resv DAL RIH

M

-75

-75

BHD Fietsv. Knooppunt UPM

M

491

491

20

18

18

17

17

BHD Fietsv. Knooppunt UPM Resv DAL RIH

M

-491

-491

BHD Fietsv. Knooppunt - Alg.

M

3.623

2.711

912

30

152

149

147

144

BHD Fietsv. Knooppunt - Alg. Dekking Verv.regio Adam

M

-2.730

-2.307

-424

30

-99

-98

-96

-94

BHD Fietsv. Knooppunt - Alg. Resv DAL RIH

M

-760

-308

-452

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

afschr. termijn

2024

2025

2026

2027

Mobiliteit

HFD-Nrd AM-Locatie - Infra

M

4.922

130

112

779

1.794

1.137

970

20

2

18

54

76

HFD-Nrd AM-Locatie - Infra UPM

M

120

41

79

20

8

7

7

7

HFD-Nrd AM-Locatie - Infra anter overk

M

-3.000

-500

-1.250

-1.250

20

0

-25

-200

-197

HFD-Nrd AM-Locatie - Infra UPM Resv DAL Schaalspr.

M

-120

-120

BHD Sloterbrug - Algemeen

E

6.378

6.377

1

20

0

0

0

128

BHD Sloterbrug - krediet Deltaplan

E

3.500

1.086

102

250

250

-923

2.735

20

2

7

12

-6

BHD Sloterbrug - Dekking Gem. Adam +VRA

E

-6.400

-143

-50

-125

-125

-4.589

-1.368

20

-1

-3

-6

-98

BHD Sloterbrug - Resv. DAL RIH

E

-3.100

-3.100

H&S F200

M

3.404

1.507

1.088

809

20

22

208

205

201

H&S F200

M

230

230

20

0

0

0

0

H&S F200 sub. Rijk

E

-1.685

-1.186

-209

-290

20

-4

-94

-92

-91

H&S Leefbaarheid-N200

E

317

317

20

22

22

22

21

H&S-Sugar City - West.Ontsluit

E

767

767

40

34

34

34

33

H&S-Sugar City - West.Ontsluit bijdrage derde

E

-616

-616

40

-27

-27

-27

-26

HOV Westtangent voorber krediet

E

2.484

1.424

296

764

30

6

104

103

101

HOV Westtangent-Oude Haagseweg

M

762

762

20

0

0

0

0

Totaal 2.1 Verkeer en vervoer

33.519

6.342

2.228

9.426

7.249

8.637

-363

485

1.381

2.213

3.014

RouteSysteem Parkeren

E

1.500

0

0

1.500

5

0

0

330

324

Totaal 2.1 Verkeer en vervoer

1.500

0

0

0

1.500

0

0

0

0

330

324

Totaal uitbreidingsinvesteringen

35.169

6.342

2.378

9.426

8.749

8.637

-363

488

1.384

2.546

3.341

Totaal Mobiliteit

35.169

6.342

2.378

9.426

8.749

8.637

-363

488

1.384

2.546

3.341

Ruimtelijke ontwikkelingen

Uitbreidingsinvesteringen

Bestemmingsplan Badhoevedorp-Z

M

484

484

0

0

20

0

0

0

0

Totaal 7.4 Milieubeheer

484

484

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HFD Stadspark - Belevingstuin

M

223

221

2

20

11

11

11

10

Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening

223

221

2

0

0

0

0

11

11

11

10

Totaal uitbreidingsinvesteringen

706

705

2

0

0

0

0

11

11

11

10

Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen

706

705

2

0

0

0

0

11

11

11

10

Wonen

Uitbreidingsinvesteringen

Saturnusstraat 40-62

E

13.128

13.128

8

1.904

1.871

1.838

1.805

Saturnusstraat 40-62 GREX

E

-13.128

-13.128

8

-1.904

-1.871

-1.838

-1.805

Pand Etta Palmstraat

E

100

11

0

89

20

0

7

7

7

Totaal 8.3 Wonen en bouwen

100

11

0

89

0

0

0

0

7

7

7

Totaal uitbreidingsinvesteringen

100

11

0

89

0

0

0

0

7

7

7

Totaal Wonen

100

11

0

89

0

0

0

0

7

7

7

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

afschr. termijn

2024

2025

2026

2027

Kwaliteit fysieke omgeving

Uitbreidingsinvesteringen

VOR 3 jaarplan 2019

VOR 2019 Verhardingen

M

4.172

3.194

978

20

229

224

220

216

VOR 2019 Groen

M

178

89

89

50

6

6

6

6

Kunstw/bew.bruggen/ brug Lisse

M

651

650

1

30

22

22

21

21

VOR 2019 Watergangen

M

215

162

53

20

12

12

12

11

VOR jaarplan 2020

Vervanging brugbediening LND en ZWB

M

31

31

20

3

3

3

2

Kunstw. ZWH Spieringweg dam

M

1.155

1.084

71

20

59

58

57

56

Bomen Parklaan/Draverslaan

M

994

148

44

802

50

1

37

37

36

VOR 2020 Sportvelden Dekking SPUK

M

-55

0

-55

10

-7

-7

-7

-7

VOR 2020 Verhardingen

M

1.558

990

66

450

52

20

1

10

89

88

VOR jaarplan 2021

Openbare Verlichting

M

1.088

1.024

64

55

21

21

20

20

Kunstw./bew.brug.enz.

M

230

230

20

16

15

15

15

Kunstw. Weteringbrug / Dennenlaan

M

4.561

366

362

1.382

1.750

700

20

7

35

70

312

Kunstw./bew.brug.enz.

M

571

71

500

20

1

40

40

39

Fietspad Rijnlanderweg

M

514

513

1

20

26

25

25

24

Verhardingen

M

6.659

1.219

1.951

3.488

20

39

458

452

445

Watergangen

M

957

88

869

20

65

64

63

63

Sportvelden

M

925

919

6

20

46

45

44

43

Sportvelden Spuk bijdrage

M

-30

-60

30

20

-1

-1

-1

-1

Sportvelden

M

108

108

20

7

7

7

7

Groen

M

1.204

902

303

50

30

30

30

29

Groen HFD Alholm

M

972

400

572

50

0

8

38

38

Groen kruislaan…

M

625

625

50

0

26

25

25

VOR jaarplan 2022

Openbare Verlichting

M

1.180

0

897

283

20

63

82

80

79

Kunstwerken 20 jaar

M

30

30

20

3

3

3

2

Kunstwerken 30 jaar

M

180

20

50

110

30

0

1

10

9

Kunstwerken 20 jaar

M

53

53

20

0

4

4

4

VOR2022 Kunstwerken Polanenkade damwand

M

3.037

32

120

1.800

1.085

30

2

38

161

159

VOR 2022 Bew.brug Lisserdijk

M

1.931

1.931

30

103

101

100

99

Duiker Weth v Essenweg

M

1.500

75

450

975

20

2

11

105

104

Verhardingen

M

6.507

928

1.036

2.485

2.058

20

68

116

435

428

Openbare Verlichting

M

223

4

220

20

15

15

15

15

Watergangen

M

328

162

167

20

19

19

19

18

Watergangen

M

167

167

20

0

11

11

11

Sportvelden

M

1.037

695

343

10

111

109

106

105

SPUK Bijdrage

-199

-49

-150

20

-13

-13

-13

-12

Begraafplaatsen

M

84

0

34

50

20

3

7

7

7

Soderblomstr

M

708

708

20

0

49

48

48

Noordrand fase2

M

221

221

20

15

15

15

15

HFW Polanenkade

M

53

53

20

0

4

4

4

Groen bomen

M

2.673

488

664

681

840

50

36

60

96

95

Speelvoorzieningen

M

186

186

10

23

22

22

22

Speelvoorzieningen

M

400

400

10

0

48

47

46

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

afschr. termijn

2024

2025

2026

2027

Kwaliteit fysieke omgeving

VOR 2023 Sportvelden

M

1.122

28

1.095

20

78

77

76

75

VOR 2023 Groen bomen

M

4.860

10

1.044

2.034

1.773

20

21

62

340

335

VOR 2023 Watergangen

M

713

23

105

307

278

20

2

8

50

49

VOR 2023 Speelvoorzieningen

M

1.993

6

1.487

500

20

30

140

138

136

VOR 2023 Groen beplanting

M

300

75

100

125

25

2

4

18

18

VOR 2023 Begraafplaatsen

M

121

121

20

8

8

8

8

VOR 2023 Verkeerreg.inst.(VRI)

M

447

447

20

31

31

30

30

VOR 2023 Kunstw./bew.br.30 jr.

M

700

117

502

81

30

2

12

37

37

VOR 2023 Vervangen lichtmasten

M

1.700

1.490

195

16

55

30

34

65

64

VOR 2023 Buurtgerichte aanpak

M

1.000

100

500

400

20

2

12

70

69

VOR2023 ANWB Bewegw

M

500

45

254

201

30

1

6

27

27

VOR2023 OV Tunnelverl

M

75

75

20

6

5

5

5

VOR 2023 investering

M

-3.166

46

-776

-2.436

20

-16

-64

-64

-64

VOR 2023 investering

M

7.261

2.218

4.917

125

20

44

143

508

501

VOR 2023 investering Kapitaaloverd

M

-122

-122

20

-8

-8

-8

-8

VOR 2023 investering

M

2.433

2.433

20

0

0

171

168

VOR 2024 Investering

M

2.459

2.459

20

0

172

170

167

VOR 2024 Investering

M

2.459

2.459

20

0

0

172

170

VOR 2024 Verhardingen

M

2.459

2.459

20

0

0

0

172

VOR 2025 Investering

M

4.918

4.918

20

0

0

344

339

VOR 2025 Investering

M

4.918

4.918

20

0

0

0

344

VOR 2025 Investering

M

4.918

4.918

20

0

0

0

0

VOR 2026-1 Investering

M

4.918

4.918

20

0

0

0

344

VOR 2026-2 Investering

M

4.918

4.918

20

0

0

0

0

VOR 2027 Investering

M

4.918

4.918

20

0

0

0

0

Welgelegen drainage/riool/duik

M

4.269

2.559

1.710

60

0

0

51

156

Welgelegen Verhardingen

M

4.748

2.754

1.994

20

0

0

55

332

Welgelegen groen bomen

M

924

0

924

50

0

0

0

36

Welgelegen klimaatadaptatie

M

660

300

360

25

0

0

6

39

Welgelegen klimaatadaptatie Dekking Rijk

M

-660

-660

25

0

0

0

-39

Welgelegen Openb.Verlichting

M

355

206

149

55

0

0

4

13

Welgelegen Duurz. Veilige Inr.

M

189

110

79

25

0

0

2

12

Welgelegen klimaatadaptatie Dekking VRA

M

-58

-58

25

0

0

0

-3

Renovatie Lageweg

M

158

158

20

0

11

11

11

Oranje Nassaustraat

M

1.714

95

86

604

930

20

2

14

118

117

Oranje Nassaustraat dekking reserve

M

-1.104

-1.104

0

Pont Rijsenhout / Aalsmeer

M

750

30

395

325

25

8

44

44

43

Dekking Gemeente Aalsmeer

M

-375

-100

-275

25

-2

-23

-22

-22

Inrichting Spoorzicht-Noord

M

2.500

415

2.085

37,5

0

109

107

106

Inrichting Spoorzicht-Noord Subsidie

M

-380

-380

37,5

0

-18

-17

-17

Inrichting Spoorzicht-Noord Resv. DAL

M

-1.880

-1.880

HFD Stadscentrum Infra

M

220

220

20

15

15

15

15

BHD Doortrekken S106

M

10.310

250

350

2.000

7.500

210

20

5

12

52

202

BHD Doortrekken S106 Dekking VRA

M

-4.360

-4.360

20

0

0

0

-305

BHD Doortrekken S106 Gem Adam

M

-4.826

-2.000

-2.826

20

0

0

-40

-338

30 km Spaarndam HenS

M

100

100

20

0

7

7

7

Totaal 2.1 Verkeer en vervoer

117.661

14.201

19.438

25.245

26.006

17.808

14.965

1.294

2.653

5.091

6.097

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

afschr. termijn

2024

2025

2026

2027

Kwaliteit fysieke omgeving

BHD Voorz. gebied - Algemeen

M

3.160

2.565

251

344

35

5

102

100

98

BHD Voorz. gebied Resv DAL

M

-2.881

-2.881

35

Materieel Sport en Recreatie

M

48

48

8

7

7

7

7

HFD Stadspark

M

5.134

892

1.000

2.663

316

263

20

20

73

80

342

HFD Stadspark dekking anterieure overk

M

-3.270

-1.474

-1.061

-737

1

1

20

-21

-36

-36

-199

HFD Stadspark Kap.ovrdr.ov.instell./personen

M

-221

-156

-65

-3

-4

-4

-4

HFD Stadspark Resv. DAL

M

-262

-262

0

0

0

-5

HFD Stadspark Resv. DAL uit RIH

M

-1.100

-1.100

0

0

0

-22

HMR PARK21 Groot Vennep Inv

M

11.475

4.735

394

-1.162

2.481

5.027

20

8

-15

34

709

HMR PARK21 Groot Vnnp Inv dekk. derde

M

-14.966

-4.735

-975

-2.237

-2.237

-4.783

20

-19

-64

-109

-953

HMR PARK21 Flumen Investering

M

2.011

655

34

40

625

658

20

1

1

14

128

HMR PARK21 Flumen Inv. dekk. derde

M

-2.467

-654

-34

-582

-582

-615

20

-1

-12

-24

-159

HMR PARK21 Evenemententerrein

M

4.955

536

4.298

40

40

40

30

86

87

88

253

HMR PARK21 Evenemententerrein PASO

M

-3.734

-536

-3.195

-1

-1

-1

30

-64

-64

-64

-188

HMR PARK21 Evenemententerrein Res DAL

M

-1.100

-1.100

HMR PARK21 Grond

E

9.648

5.420

4.228

0

0

85

85

85

HMR PARK21 Polderlanden

M

6.284

8

4.840

1.204

116

116

30

97

121

123

335

HMR PARK21 Polderlanden PASO

M

-10.599

-8

-6.356

-801

-3.433

-1

30

-127

-143

-212

-565

HMR PARK21 Polderlanden Res DAL

M

-3.700

-3.700

HMR PARK21 Algemeen Investerin

M

10.002

957

2.412

2.346

3.433

854

20

48

95

164

681

HMR PARK21 Algemeen Investerin PASO

M

-2.993

-946

-412

-1.633

-1

-1

20

-8

-41

-41

-191

HMR PARK21 RWS

M

-1.000

-1.000

20

0

-20

-20

-20

Project vergroening

M

390

390

25

24

23

23

23

Project vergroening

M

250

250

25

0

15

15

15

Project vergroening

M

250

250

25

0

0

15

15

Project vergroening

M

250

250

25

0

0

0

15

Inrichting Vliegerweide Venneperhout

M

884

603

282

20

50

49

48

47

Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

6.449

8.017

1.759

17

1.009

-4.353

0

103

259

286

447

GRP 2022 riool vervangen

E

142

141

1

60

2

2

2

2

GRP 2022 riool vervangen

E

948

948

60

35

35

34

34

GRP 2023 riool vervangen

E

2.373

928

1.445

60

19

87

87

86

GRP 2017 waterplan

E

536

536

60

20

20

19

19

GRP 2019 t/m 2021 waterplan

E

1.261

492

369

400

60

10

17

46

46

GRP 2019 t/m 2021 waterplan

E

300

300

60

0

11

11

11

GRP 2019 t/m 2021 waterplan

E

1.400

100

1.300

60

0

2

51

51

Afkoppelingprogramma Spaarndam HenS

E

384

84

100

200

60

2

12

12

12

Vervanging riolering Oranje Nassaustraat

E

1.140

42

0

300

798

60

0

6

41

41

Totaal 7.2 Riolering

8.484

267

3.005

2.714

2.498

0

0

88

192

303

302

Totaal uitbreidingsinvesteringen

132.594

22.485

24.202

27.976

29.513

13.455

14.965

1.485

3.104

5.680

6.846

Totaal Kwaliteit fysieke omgeving

132.594

22.485

24.202

27.976

29.513

13.455

14.965

1.485

3.104

5.680

6.846

Economische zaken

Uitbreidingsinvesteringen

Gebouw Rijstvogelstraat102-110

E

1.027

1.027

0

21

21

21

21

Grond Rijstvogelstraat

E

578

578

0

12

12

12

12

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.605

0

1.605

0

0

0

0

33

33

33

33

Totaal uitbreidingsinvesteringen

1.605

0

1.605

0

0

0

0

33

33

33

33

Totaal Economische zaken

1.605

-

1.605

-

-

-

-

33

33

33

33

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

afschr. termijn

2024

2025

2026

2027

Overzicht overhead

Informatievoorziening en automatisering

Netwerk Buitenlocaties

E

280

24

256

5

0

62

60

59

ICT Nieuw Gemeentehuis

E

1.000

1.000

5

0

0

220

216

Teams Infrastructuur

E

500

34

466

5

1

110

108

106

Datacenter Netwerk + Firewall

E

421

421

5

0

92

91

89

DC Oudemeer Server en Storage

E

1.242

1.242

5

0

273

268

263

ICT Raad- en Heijezaal

E

315

315

5

0

0

69

68

De nieuwe werkplek 2022

E

189

189

5

42

41

40

39

De nieuwe werkplek 2023

E

1.025

309

716

5

6

226

221

217

De nieuwe werkplek 2024

E

125

125

5

0

28

27

27

De nieuwe werkplek 2024

E

590

590

5

0

0

0

130

DC Almere Server en Storage

E

1.100

1.100

5

0

242

238

233

Software vervanging en consol.

E

410

64

346

5

1

90

89

87

Servicecentrum Nieuw-Vennep

E

151

4

147

5

0

33

32

32

Verbouwing tot Servicecentrum Halfweg

E

87

87

20

0

6

6

6

0.4 Overhead ICT

7.434

0

623

4.906

1.315

590

0

50

1.203

1.469

1.572

Facilitaire zaken en huisvesting

Huis v HLMRMeer sloopkosten

E

1.636

1.211

426

0

9

9

9

9

HFD Gemeentehuis- kelder

E

1.300

1.300

0

26

26

26

26

Nieuwe raadhuis voorb.

E

16.142

3.690

2.104

1

5.900

3.289

1.157

40

42

42

160

226

Inrichting Raadhuis voorb

E

17

17

40

0

0

0

0

Nieuwe raadhuis

E

50.906

0

-626

4.710

17.770

20.241

8.811

160

-12

82

438

843

0.4 Overhead FM Raadhuis

70.001

4.918

3.204

4.711

23.670

23.530

9.968

65

159

633

1.104

FM Inrichting Gemeentehuis

E

100

100

10

0

0

0

12

FM Inrichting buitenlocaties

E

100

100

10

0

0

0

12

Luchtbehandeling Polderlanden

E

110

110

4

30

30

29

29

HFD Warmte- en koude opslag Voorb K

E

250

250

0

5

5

5

5

0.4 Overhead FM

560

0

360

0

0

200

0

35

35

34

58

Totaal routine- en vervangingsinvesteringen

77.995

4.918

4.187

9.617

24.985

24.320

9.968

150

1.397

2.136

2.734

Totaal Overzicht overhead

77.995

4.918

4.187

9.617

24.985

24.320

9.968

150

1.397

2.136

2.734

Totaal Investeringsplan

446.159

39.994

49.616

96.648

87.333

84.373

88.198

2.575

9.776

15.382

19.095