Spoorzicht Noord

Algemene informatie

Raadsbesluit

Rv 2020.0003280 / Rv 7735887

Geautoriseerd krediet

€ 2.500.000

Programma

Economische Zaken

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marja Ruigrok

Einddatum project

2024/2025

Projectomschrijving

In 2020 is besloten een gedeelte van de openbare ruimte vanuit de curatele aan te kopen en te herstellen omdat de daar zittende bedrijven daar zonder hun toedoen te kampen hadden met een onafgemaakte openbare ruimte en een niet werkend riool. Deze situatie was maatschappelijk ongewenst en behoefde verbetering. Omdat de voorzieningen boven de grond en onder de grond niet compleet waren, is gestart met eerst het werkend krijgen van de voorzieningen en daarna te starten met het terrein weer te laten voldoen aan de gemeentelijke eisen. De provincie subsidieert mee in dit project.

Figuur 27 

Actuele ontwikkelingen

Tijdens de uitvoering van de eerste fase van de werkzaamheden op Spoorzicht Noord is gebleken dat de aanwezige bedrijven de aansluiting van hun bedrijf op hoogte hebben gebracht met de huidige (nog niet afgewerkte) ontsluitingsweg. Wanneer wij deze weg afmaken conform de gemeentelijke eisen ontstaat risico op waterschade bij deze bedrijven. Dit nieuwe inzicht leidt er toe dat de gehele weg lager aangelegd moet worden zodat de panden en uitritten goed aansluiten op de openbare weg. Dit levert meerkosten op ter hoogte van € 1.100.000 waarvan € 240.000 het gevolg is van prijsindexatie. Hiervoor is met de vaststelling van de VJR 2023 extra krediet geautoriseerd. In verband met illegaal grondgebruik verwachten wij het werk in 2024 uit te kunnen voeren.

Kansen en risico’s

Geen

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 38 

Spoorzicht Noord

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027 e.v.

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

(bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

Investering

415

2.085

-

-

-

-

2.500

-

-

17%

Bijdrage derden

-

-380

-

-

-

-

-380

-

-

-

Dekking reserve

-

-1.880

-

-

-

-

-1.880

-

-

-

Saldo investering

415

-175

-

-

-

-

240

-

Bijstellingen

Investering

-

-2.085

2.085

-

-

-

-

Bijdrage derden

-

380

-380

-

-

-

-

Dekking reserve

-

1.880

-1.880

-

-

-

-

Saldo bijstelling

-

175

-175

-

-

-

-

Saldo investering

415

-

-175

-

-

-

240