Sporthal Lincolnpark

Algemene informatie

Raadsbesluit

Rv 2021.0001337/ Rv 2022.0002244

Geautoriseerd krediet

€ 11.006.200

Programma

Maatschappelijke Ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Mariëtte Sedee-Schuitemaker

Einddatum project

31-12-2025

Projectomschrijving

Het doel van dit investeringsproject is de realisatie van een duurzame sporthal met kantine/horeca/ontmoetingsfunctie. Aanleiding is de bouw van de scholen (Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie) in Lincolnpark en de bijbehorende ruimte die nodig is voor bewegingsonderwijs. Wegens de groeiende behoefte aan ruimten voor binnensportverenigingen is besloten om deze locatie voor bewegingsonderwijs op te waarderen tot een sporthal. De sporthal wordt gecombineerd met horeca die ook als kantine, ontmoetingsfunctie en centrumvoorziening dienst doet. Hiermee geven we invulling aan het raadsvoorstel 2021.0001337 om ruimten dubbel te gebruiken. Voor het overkoepelende project Lincolnpark is een grondexploitatie uitgewerkt en vastgesteld (september 2020, herziening december 2021). De projectdoelstellingen voor duurzaamheid en circulariteit welke binnen de gebiedsontwikkeling Lincolnpark door de gemeenteraad zijn vastgesteld, gelden ook voor dit investeringsproject.

Figuur 22 

Actuele ontwikkelingen

Vanwege het innovatieve karakter (hoge kwaliteit circulariteit en energie) is gekozen voor een Design & Build aanbesteding, met de optionele uitbreiding voor Maintenance. In juli 2023 is de selectiefase gestart van de aanbesteding voor de architect en aannemer. Nadat maximaal vijf gegadigden zijn geselecteerd zal later dit jaar de gunningsfase worden opgestart. Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal van 2024 de opdracht aan de winnende marktpartij gegeven. De sporthal met horeca wordt naar verwachting halverwege 2026 opgeleverd. Omdat de realisatie in 2025 en 2026 plaats zal vinden zijn bedragen vanuit 2024 naar die jaren doorgeschoven.

Kansen en risico’s

Hogere kosten aanbesteding: de realisatiekosten van een circulaire energie neutrale sporthal kunnen hoger uitvallen dan zijn geraamd. Of in meer algemene zin kunnen marktomstandigheden nog verder verslechteren of verbeteren (materialen schaarste, personeelsgebrek).

Gevraagde beslissingen

  1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 28 

Sporthal Lincolnpark

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027 e.v.

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

(bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

Investering

122

201

7.678

3.006

-

-

11.006

51

25%

2%

Dekking reserve

-

-

-

-700

-

-

-700

-

-

-

Saldo investering

122

201

7.678

2.306

-

-

10.306

51

Bijstellingen

Investering

-

-100

-2.400

2.500

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

Saldo bijstelling

-

-100

-2.400

2.500

-

-

-

Saldo investering

122

101

5.278

4.806

-

-

10.306