Tijdelijke huisvesting (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit

Rv 2021.0002591 / Rv 2022.0001024/ Rv 7450840

Geautoriseerd krediet

€ 6.177.300

Nog te autoriseren krediet

€ 9.492.700

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

31-12-2023

Projectomschrijving

De komende jaren worden regelmatig scholen gebouwd en verbouwd. Daar waar wordt verbouwd, uitgebreid of gerenoveerd, zal veelal tijdelijke huisvesting voor de kinderen nodig zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat het kopen van tijdelijke huisvesting die voor meerdere scholen inzetbaar is, op de langere termijn voordeliger is dan het huren van tijdelijke huisvesting.

Figuur 7 

Actuele ontwikkelingen

Voor de aanschaf van een tweede unit (de Zwanebloem in Zwaanshoek (7450840)) heeft de gemeenteraad krediet toegekend. Er is een aanbesteding doorlopen en de vergunningsprocedures zijn in gang gezet of al afgerond. Uit de aanbesteding is gebleken dat er een aanvullend krediet nodig is van € 217.500. Na overleg met het schoolbestuur is in het programma van eisen de noodzakelijke omvang uitgebreid van 1.065 m2 BVO naar 1.200 m2 BVO.
De markt voor deze gebouwen is grillig en houden we voortdurend scherp in de gaten, zodat we de juiste keuzes kunnen blijven maken.

Kansen en risico’s

Risico: de vergunningsprocedure kan voor vertraging zorgen.
Kans: de huisvesting is herbruikbaar op verschillende plekken in de gemeente.

Gevraagde beslissingen

  1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

  2. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 217.500.

Tabel 12 

Tijdelijke huisvesting (IHP)

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027 e.v.

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

(bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

Investering

3.079

3.098

9.493

-

-

-

15.670

3

0%

20%

Saldo investering

3.079

3.098

9.493

-

-

-

15.670

3

Bijstellingen

Investering

-

-1.450

1.450

-

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

Saldo bijstelling

-

-1.450

1.450

-

-

-

-

Saldo investering

3.079

1.648

10.943

-

-

-

15.670