Verhuizing Bibliotheek Nieuw-Vennep

Algemene informatie

Raadsbesluit

Rv 2022.0002511

Geautoriseerd krediet

€ 3.770.000

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marja Ruigrok, Mariëtte Sedee-Schuitemaker

Einddatum project

31-12-2027

Projectomschrijving

Voor de bibliotheek in Nieuw-Vennep realiseren we toekomstbestendige huisvesting in het Marktgebouw aan het Harmonieplein. Een appartementsrecht (casco) wordt aangekocht en er wordt opdracht gegeven voor het realiseren van een inbouwpakket/interieur. Na realisatie verlaat de bibliotheek haar huisvesting aan de Schoolstraat 2 te Nieuw-Vennep.

Figuur 8 

Actuele ontwikkelingen

De aanbesteding van het Marktgebouw is succesvol afgerond. Ontwikkelaar HBB Groep is gecontracteerd. De ontwerpfase van het gebouw is van start. Voor het inbouwpakket/interieur wordt een bouwprojectmanager aangesteld die in samenwerking met C. de binnenzijde van de bibliotheek laat ontwerpen.

Kansen en risico’s

Ontmanteling, verhuizing en losse inrichting: we onderzoeken de mogelijkheden voor hergebruik van inventaris van de Schoolstraat in het kader van circulair ontwikkelen. Dit neemt niet weg dat aanvullende kosten worden verwacht, zoals aangekondigd in het raadsvoorstel 2022.0002511. Een voorstel voor dekking van de kosten volgt nadat er een accuraat beeld is van de te verwachten kosten.

Aanbestedingsrisico: feitelijke kosten voor realisatie van het inbouwpakket kunnen afwijken bij aanbesteding. Beheersmaatregel: voorafgaand aan aanbesteding wordt een onafhankelijke kostenraming opgesteld ter toetsing. Zo wordt gestuurd op een ambitieniveau passend binnen het financieel kader.

Planningsrisico: oplevering in 2026 wordt geambieerd, maar is mede afhankelijk van de voortgang van de ontwikkeling, vergunningverlening en realisatie van het Marktgebouw. Ingebruikname in 2027 is aannemelijk.

Gevraagde beslissingen

  1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 13 

Verhuizing Bibliotheek NV

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027 e.v.

Totaal

Realisatie 2023

Realisatie % 2023

Realisatie % totaal

(bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

(8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

Investering

-

100

-

-

3.670

-

3.770

22

22%

1%

Saldo investering

-

100

-

-

3.670

-

3.770

22

Bijstellingen

Investering

-

-40

190

-

-150

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

Saldo bijstelling

-

-40

190

-

-150

-

-

Saldo investering

-

60

190

-

3.520

-

3.770